برای درخواست بیمه بیکاری باید از این سایت اقدام کنید 

https://prkar.mcls.gov.ir

که اول شما باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنید احراز هویت کارگر کارفرما براتون ثبت نام بشه یوزر پسورد براتون صادر بشه و بعد وارد اون ادرس بشید از قسمت پنجره خدمات درخواست بیمه بیکاری اقدام کنید که اگر نابلد هستید از کاریابی یا کافی نت کمک بگیرید
بعد از درخواست باید به اداره کار شهرتون مراجعه کنید تا مدارکتون مورد تایید قرار بگیره و بعد از تایید به شعبه ارجاع داده میشه که بعد از ۲ ۳ روز اسمس تایید شعبه هم اومد به شعبه مراجعه میکنید ۲ ساعتی امضا برگه پر میکنید و تامام