برای دریافت برگه ثنا طبق عکس زیر عمل کنید

این برگه برای اون افرادیه که رمز شخصی دارن و ثبت نام اولیه رو زدن اگه ثبت نام اولیه رو نزدن اول با مراجعه به دفاتر قضایی ثبت نام کنن

دریافت برگه ثنا اول به این ادرس وارد بشید 

sana.adliran.ir

قسمت ویرایش مشخصات با کد ملی و رمز شخصی وارد بشید  ( رمز موقت اسمس میشه ) وارد کنید
صفحه ایی که باز میشه گوشه چپ بالا چاپ اطلاعات رو بزنید